مبینا فیاضی

مبینا دختر رویاهای مامان و بابا

 

مبینا هدیه آسمانی

  • وقتی تو به دنیا آمدی خورشید لبخند زد .ماچ
  • گل های باغچه شکوفا شدند.قلب
  • باد به رقص آمد .قلب
  • شکوفه ها سرود شادی سر دادندماچ
  • غم کوله بارش را جمع کرد .ماچ
  • شادی چتر مهر خود را بر قلب من و پدرت افکند.قلب
  • نگاهت امید را به قلب هایمان هدیه کرد .ماچ
  • وجودت برکت خانه شد .قلب
  • عشق وشور با آمدندت صد چندان شد.قلب
  • در یک جمله من و پدرت بر قلبمان حک کردیم تا ابد عاشقت هستیم.ماچقلبقلبماچ

 

بدون عنوان

کارهای خلاقانه از دختر گلمان مبینا ساخت کشتی در دردو سال و 2  ماهگی : ساخت هواپیما در دو سال و 2 ماهگی ساخت هواپیما با لوگو در دو سال و نیمگی دختر خلاقم ...
29 آذر 1392

بدون عنوان

مبینا جون نقاشی هات خیلی خوشگله مامانی (اولین نقاشی های هدف مند مبینا جون در دو سال و نیمگی) نقاشی خورشید خانم :     نقاشی آدمک:               ...
29 آذر 1392

بدون عنوان

این هم یکی از آخر هفته های مبینا خانم               مامان  فاطمه  ! بابا مسعود  !اونجا رو ببینید!         ...
20 شهريور 1392

بدون عنوان

دخترخاله های مبینا در جشن تولد دو سالگی به ترتیب از راست به چپ ( روژینا دختر خاله زهرا - وانبا دختر خاله فهیمه  دختر خاله ها دوست تون  دارم                                     ...
21 تير 1392

بدون عنوان

دومین روز ماه رمضان 1392   عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من   شب هجران نکند قصد دل آزاری من   روزگاری که جنون رونق بازارم بود   تو نبودی که بیایی به خریداری من   برگ پاییزی ام و خسته دل از باد خزان   باغبان نیز نیامد پی دلداری من.... .... مبینا عاشقانه دوستت دارم                       ...
21 تير 1392